Xe tải Hino 4.8 tấn thùng kín – XZU730L phong cách châu Âu

Xe tải Hino 4.8 tấn thùng kín - XZU730L phong cách châu Âu

Xe tải Hino 4.8 tấn thùng kín – XZU730L phong cách châu Âu