Xe tải Veam 1.99 tấn thùng bạt- VT200 phong cách châu Âu

Xe tải Veam 1.99 tấn thùng bạt- VT200 phong cách châu Âu

Xe tải Veam 1.99 tấn thùng bạt- VT200 phong cách châu Âu